Alarmeringsliste – Offentlig

Enhed Att. navn Telefon E-mail
       
Offentlige myndigheder      
Beredskabsstyrelsen   45825400/45906000  
Vejen Kommune Iben Nielson
Dan Møller
N.P. Mathiesen
79966273
79966264/75424931
79966250/75366400
 
Fødevare Direktoratet Fødevareregion Sønderjylland 72275500 kontr.haderslev.syd@fyst.dk 
Embedslægen Region Syd 74621916   
Levnedsmiddelstyrelsen   39696600  
Giftinformationscenter Afdeling toksilogi 35453545  
Analyselaboratorium Eurofins, Vejen 70224266  
       
Alarmcentralen / Miljøvagt   112  
Politi   114   
Hospital/lægevagt   70110707  
Falck   70102030   
Lægehuset kl. 8.00 – 16.00 Louisevej 13, Rødding 74841940  
       
Vandteknisk support DVN 98666666/60399660  
       
       
Information      
Lokal avis      
Lokal radio  Radio Globus 74845020/31146368 studie@radioglobus.dk 
DR Regional (Danmarks radio) Radio Syd 733379990 syd@dr.dk
TV2 – Regional      
DR -TV TV-Byen 35203040