Rødding Vandværk
6630 Rødding
Velkommen til Rødding Vandværk
08-06-2022:
Den årlige gennemskylning af vandledningerne kommer til at foregå i uge 24 - mandag til fredag. Det vil være i tidsrummet kl. 08 til kl. 16 (fredag dog kl. 12). Det anbefales, at lade vandet løbe fra vandhanen nærmest måleren i 5-10 min efter skylningstidsrummet, inden vaskemaskine/opvaskemaskine mm tændes. Dette for at evt. løsnet snavs bliver skyllet ud, inden det kommer videre i jeres installation.
12-04-2022:
På grund af nedlægning af Viking Links store El-kabler vil der være afbrydelser i vandforsyningen til Lindtrupvej i/ved Hjerting onsdag 13-04-2022 i tidsrummet kl. 07:10-13:00. Forventeligt. Vi skal klippe vores vandledning, således El-kablet kan lægges i jorden. Har I ikke modtaget besked som berørte, er det fordi jeres mobiltlf. ikke er registreret på jeres adresse og/eller I ikke har tilmeldt jer SMS-servicen, som I kan tilmelde på vores hjemmeside "roeddingvandvaerk.dk"
Det samme gør sig gældende for Hjerting Skovvej torsdag den 21-04-2022. Såfremt tidsplanen holder. Berørte vil her ligeledes få tilsendt en sms dagen før om afbrydelse af vandforsyningen.
27-12-2021:
Der er på bestyrelsesmøde i december vedtaget en prisstigning på vandet fra og med 1. januar 2022. Bl. a. pga de stigende el-priser, beslutningen om at etablere 2 nye boringer til Vandværk Syd mm. Til denne investering skal optages et større lån. Se vedhæftede link for mere detaljeret info.

JULEFERIE:
Kontoret er lukket i perioden 23. december 2021 til 3. januar 2022.
Der er driftsvagt i hele perioden. Kan kontaktes på hovedtelefonnummeret.
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR.

9/12-2021: Info.
Vi fik i nat et brud på hovedledningen ud af Jelsvej. Bruddet blev fundet, da det blev så lyst, at vi kunne se ud over grøftekanter og markerne. Vi kunne således sætte igang med grave og udbedringsopgaven. Der var derfor lukket for vandet til Jelsvej, Østerskovvej, Rundkærvej og Østermarksvej fra morgenstunden frem til efter kl. 12, da hovedledningen var tilstrækkelig skyllet rent for indløbet sand mm. Altså normalt rent og tilstrækkeligt med vand igen.

3/9-2021: Vandværk Syd igen i drift.
Arbejdet med sikring mod indtrængning af overfladevand er tilendebragt og efter aftale med Vejen Kommune har vi taget Vandværk Syd i brug igen. Fint rent vand og godt beskyttet rentvandstank.

20/8-2021:Der er nu lagt en beskrivelse af hændelsesforløbet af forureningen med overfladevand i udvendig vandtank ind - Vandværk Syd. I kan læse det ved at trykke på nedenstående link!:

Seneste til orientering 20/8-2021: Arbejdet med sikring mod indtrængning af overfladevand (det er ikke kloakvand!) er bestilt og sat igang. Forventes at vare 1-2 uger - afhængig af vejret. Det forurenede vand er skyllet ud af rentvandstanken på Vandværket. Når sikringen mod indtrængning af overfladevand er tilendebragt og rentvandstanken stadig viser rent vand vil vandværket sættes i drift igen.

Mandag 9/8-2021: Ophævelse af kogepåbud. Vejen Kommune har netop ophævet påbuddet gældende fra idag, da seneste analyser har påvist forureningsfrit vand - på Vandværket og i ledningsnettet.
Det vil blive fulgt op af enkelte stikprøvekontroller på forsyningsnettet.

Da vi ikke har været udsat for denne situation før, vil der selvfølgelig blive foretaget en evaluering af hele forløbet og forbedringer integreret i planerne. Resultatet heraf vil blive lagt på hjemmesiden, mm snarest.

Forebyggende tiltag mod indtrængning af overfladevand i rentvandstank vil blive igangsat.

Sidste nyt Søndag 8/8-2021: Vandværk Nord, som udpumper alt vand pga. forureningen på Vandværk Syd, er analyseret, og vandet er rent.
Analysen hos forbruger viste lidt indhold af forurening (rest vand fra Syd fra i onsdags). Ny prøve udtaget lørdag morgen. Desværre ikke modtaget resultat endnu pga. misforståelse hos laboratoriet. Da resultatet således ikke foreligger endnu (de har lovet besked straks i morgen tidlig, når de møder) kan kommunen ikke give tilladelse til ophævelse af kogeforbuddet.

Det anbefales, at de som netop er hjemkomne fra ferie, skyller stikledningen igennem - lad vandet løbe op til 30 min. for evt. gl. vand i stikledningen.


Genoptagelse af påbud om kogning af drikkevand:

Torsdag 5/8-2021: Tekisk problem Vandværk Nord blev løst igår. Vandværket igen på fuld kapacitet og taget i drift igen. Der skal dog udtages en vandanalyse, som skal være ok. Som nævnt modtages resultatet først fredag.

Opfølgning: Der bliver taget vandanalyser i morgen torsdag 5. aug. og resultatet modtages fredag. Fredag vurderer Vejen Kommune - Miljø, hvornår kogningspåbuddet evt. kan ophæves.

På grund af et teknisk problem på Vandværk Nord som gør, at skyllefunktionen af filtrene er ude af drift og kræver en reparation, ser vi os nødsaget til at anvende vand fra Vandværk Syd. Det betyder, at hele forsyningsområdet igen bliver påbudt at koge vandet. Der forventes en varighed på 1 dag, før vi igen kan udpumpe vandet fra Vandværk Nord.


Det anbefales, at tappe vand på flasker, dunke o.lign., som kan anvendes til drikkevand, tandbørstning, skylning af salat mm.
Påbuddet vil være gældende fra onsdag den 4. august og ca. 24 timer frem.
Der vil udsendes ny sms, når påbuddet igen ophæves.

Sidste vandanalyse viste faldende indhold af urenhederne. Arbejdet med at forebygge forurening fremover fortsætter efterfølgende.

Skybrud:
På grund af skybruddet i Rødding i sidste uge blev Vandværk Syd ramt at en mindre forurening. Dette medførte nedlukning af det ramte værk, og i henhold til faste regler og almen sundhed udsendelse af påbud om kogning af drikkevandet. Vandværk Nord blev heldigvis ikke ramt, så det kunne overtage hele leveringen af drikkevandet.

Der er ingen fast skillelinie mellem levering fra henholdsvis Nord og Syd, så derfor gælder påbud hele forsyningsområdet. Da vand fra Nord i lørdags vurderes at være ude i hele forsyningsområdet, blev påbuddet ophævet.


Kontoret er beliggende på Vestermarksvej 2B, Rødding

Kontorets åbningstid er:
Mandag – Torsdag: kl. 8.00 – 13.00

Henvendelse uden for kontorets åbningstid kan ligeledes ske på tlf. 74 84 16 70, hvor der så automatisk viderestilles til vagten.

Kontakt til vandværket:
Rødding Vandværk A.m.b.a.Vestermarksvej 2B6630 Rødding

Tlf. 74 84 16 70

Mail bogholderi: bogholderivand@rv-forsyning.dkMail drift og teknik: info@rv-forsyning.dk

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Rødding Vandværk
Vestermarksvej 2 B
6630 Rødding
Tlf: 74 84 16 70
Email: Info@rv-forsyning.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net